สมุทรสาคร-เอฟซี

สาครอุทธรณ์ไม่ผ่าน-กระบี่ส่อโดนลดชั้น

สองสโมสร ในไทยลีก 2  ส่อวุ่น เมื่อทางไทยลีก ได้ออกมาประกาศผลอุทธรณ์ ใบอนุญาต ซึ่งทำให้สองสโมสร อย่างไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร และ กระบี่ เอฟซี โดนตัดสิทธิ์อย่างเป็นทางการหลังทั้งสองทีมประสบปัญหาทางด้านการเงิน ในขณะที่ทาง กระบี่เอฟซี ทางไทยลีกสั่งจะต้องชำระค่าเหนื่อยให้กับทางนักเตะให้ครบภายใน 7 วัน หากไม่ทันปรับตกชั้นทันที ซึ่งวันนี้ https://lsm99quiz.com/  มีข่าวสารมาอัพเดตกันอีกแล้ว

ตามที่ทางคณะกรรมการ ได้ออกใบอนุญาตสโมสร หรือ  Club Licensing Committee ได้ทำการพิจารณาให้สองสโมสรในไทยลีก อย่างสโมสรไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร และ สโมสร กระบี่ เอฟซี ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเงิน หรือ Financial Criteria ซึ่งทั้งสองทีมยังสามารถยื่นหนังสือเพื่อขออุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น

ต่อมาทั้งสองสโมสรได้ทำหนังสือเพื่อขอยื่นขออุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการ และทางคณะกรรมการได้ทำการประชุมกันแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยผลการพิจารณาของทั้งสองทีม ดังกล่าวมีดังนี้

 

 

  1. สโมสรไทยยูเนี่ยน สมุทสาคร เอฟซี

ทางคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้น และผลการพิจาณามีดังนี้ พิจารณาให้สโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยน สมุทร สาคร เอฟ ซี ไม่ผ่านการพิจารณา และจะส่งผลให้สโมสรไม่ได้รับสิทธิในการแข่งขันในระดับไทยลีก 3 ฤดูกาลที่จะถึง ด้วยเหตุที่สโมสรฯ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านการเงิน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ศ.2564 – 2565

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาโดยจากพยานและหลักฐานทั้งหมดที่สโมสรฯ มอบให้กับคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือเหตุผลอันเป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะใช้พิจารณาเพื่อกลับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการพิจารณาของคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นได้

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเห็นควรไม่รับอุทธรณ์ โดยให้ยืนตามผลการพิจารณาของคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นไว้

 

  1. สโมสรกระบี่ เอฟซี

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาให้ชำระค่าเหนื่อยของนักเตะภายในทีม ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สโมสรได้รับแจ้ง หรือถือว่าได้รับแจ้งผลการพิจารณานี้ หากสโมสรไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะขออาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ปรับลดชั้นจากระดับไทยลีก 2 เป็นระดับไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ต่อไป

และตอนนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ การอุทธรณ์ถือว่าสิ้นสุด ทั้งสองสโมสร และ ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกต่อไป ส่งผลให้ทั้งสองทีม ไม่สามารถแข่งขันได้ใน ไทยลีก 2 ในฤดูต่อไป และทางกระบี่ เอฟซีเองถ้าไม่สามารถทำตามกำหนดเงื่อนไข ก็ต้องลงไปเล่นลีกสมัครเล่นทันที

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก thsport